Boskie Dramaty

Boston

Ameryka

boston-1099418_1920.jpg
Podczas przebywania w mieście Hija, Pisarza i Skrupulatnego Bob’a wybuchły zamieszki. Znajduje się też radioaktywna strefa przy latarni morskiej stworzona przez bombę po zamachu na Latarnię Morską.
Miejsce śmierci Hazaar’a, David’a, Pisarza i Skrupulatnego Bob’a.

Comments

Tanatos Tanatos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.