Boskie Dramaty

Greeley

Ameryka

western-overlook.jpg

Gdy Hija, Gabriel i Tornado trafili do Denver, Joseph Boyce załatwił im prace w rzeźni.
Po jakimś czasie gdy Odraza za bardzo oddziaływała na ludzi Boyce sprawił, że zostali przeniesieni do kopalni węgla, która była położona przy miejscowości Greeley.
Podczas pierwszego dnia pracy doszło do wybuchu gazu. Zostali uratowani przez Skoczka, który się do nich dokopał wyczuwając pyros Stworzonych. Schodząc tunelem wydrążonym przez pandorana znaleźli się w kompleksie podziemnych jaskiń.
W jednych z grot odnaleźli na ścianie zapiski dotyczące Poszukiwacza i zawierały one informacje o świętym miejscu, które znajdowało się gdzieś w tych jaskiniach.
Po mozolnych poszukiwaniach i obrony przed partyzanckimi atakami Skoczka polegli Tornado i Gabriel. Pandoran żywiąc się pyrosem martwych Prometejczyków rozmnożył się.
Hija szukając wyjścia znalazła w pewnym miejscu grząską ziemię. Przysięgając swoim zmarłym towarzyszom zemsty, uciekła przekopując się na powierzchnie daleko od czyhającego na nią w ciemnościach niebezpieczeństwa.

Comments

Tanatos Tanatos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.