Boskie Dramaty

Las w Ember Lake

Ameryka

88443_straszny-las.jpg
Jedno z wielu miejsc gdzie pojawiła się Polanka.
Miejsce śmierci Żelaznych Szczątków.

Modlitwa mieszkańców:

Polanko, Polanko moja
Tyś naszym domem któryś wcześniej odebrała
Ciemnym strumieniem nas poisz
Jasnym księżycem doglądasz
Tyś co zjadła i trzymasz
Krwi naszej żądasz
Ubrałaś w skóry zwierzęce
Byśmy nie żyli naprędce
I z głosem twoim i twoim mówimy
że szepty sumieniem i cierniem i objawieniem.

Zmieniona wersja modlitwy przez Żelazne Szczątki:

Polanko, Polanko moja
Tyś naszym więzieniem z którego odejść nie sposób
Ciemnym strumieniem agonię naszą przedłużasz
Blask matki przyćmiewasz
Tyś co połknęła i trawisz
Krwi naszej żądasz
Ludzi w zwierzęta zmieniasz
Pętami wiecznością nękasz
Głos Twój jest jadem, inkantacją agonii
Cierń Twój już zwiędnie
Nowy blask spokojem napoi
Przeklęta po trzykroć w cienistej krainie
Opuść wieczności całun
Niech siła w rut przeminie

Comments

Tanatos cholera_by_to

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.