Enoch

Wielki Bibliotekarz Dominium Anathaeum

Description:

Opiekun i archiwista jednego z Dominium umarłych.
Ciżba zetknęła się z tym enigmatycznym umarłym podczas poszukiwań wskazówek na lek na utratę umysłu, w bibliotece Anathaeum.

Bio:

Enoch

Boskie Dramaty Tanatos Tanatos