Polifem

Legendarny Cyklop

Description:

Okaleczony przez greckiego herosa Prometejczyk który uzyskał po tysiącach lat ratunek od Ciżby Argonautów. Dzięki poświęceniu Hiji odzyskał wzrok i mógł dokończyć swą Pielgrzymkę.

Bio:

Polifem

Boskie Dramaty Tanatos Tanatos